lofo shenxf

Χρήσιμα αρχεία

Παρακάτω θα βρείτε χρήσιμα χρήσιμα αρχεία όπως Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου, συνοδευτικά έγραφα άρθρα & σχετικές υπουργικές αποφάσεις.

Χρήσιμα αρχεία – ΥΔΕ και συνοδευτικά έντυπα

Η Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου (ΥΔΕ)

Xαρτί μιλιμετρέ Α4 Μιλιμετρέ για την Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 

Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 

Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Αίτηση αρχικής/τροποποίησης σύνδεσης στο δίκτυο χαμηλής τάσης (ΧΤ)

Αίτηση αρχικής/τροποποίησης σύνδεσης στο δίκτυο μέσης τάσης (MT)

Πρωτόκολλο Ελέγχου Εσωτερικής Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ 60364

Πρωτόκολλο Ελέγχου Εσωτερικής Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384

Καταγραφή Στοιχείων Εσωτερικής Ηλεκτρικής Εγκατάστασης (ΕΗΕ)

Πρωτόκολλο Ελέγχου Εσωτερικής Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΚΕΗΕ

Έντυπο περί Προαιρετικής Εγκατάστασης ΔΔΡ (ΕΠΕ ΔΔΡ)

Χρήσιμα αρχεία – Άρθρα & Σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις

Π.Δ. 108/2013 (ΦΕΚ 141/Α` 12.6.2013)

Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα.
 

ΥΑ Αριθμ. 101195/17.9.2021 (ΦΕΚ Β’ 4654/8.10.2021)

Γενικές και ειδικές απαιτήσεις για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
 

Τροποποίηση ΥΑ Αριθμ. 101195/17.9.2021 (ΦΕΚ Β’ 5635/2.12.2021)

Τροποποίηση της απόφασης 101195/17.09.2021 του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Γενικές και Ειδικές Απαιτήσεις για τις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» (Β’ 4654)
 

Τροποποίηση ΥΑ Αριθμ. 101195/17.9.2021 (ΦΕΚ Β’ 1188/3.3.2023)

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 101195/ 17.09.2021απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Γενικές και Ειδικές Απαιτήσεις για τις
Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» (Β’ 4654).

Έλεγχοι που διενεργεί η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. επί της ΥΔΕ & επί των συνοδών αυτής εγγράφων